Zeytin = Hayat Ağacı

      Yunan mitolojisine göre Zeus ; insanlığa en değerli armağanı veren Tanrı ve Tanrıçanın yeni kurulan kentin sahibi olacağını ilan eder. Deniz Tanrısı Poseidon ve Bilgelik Tanrıçası Athena yarışmaya başlarlar. Poseidon üç dişli çatalını bir kayaya saplar ve insanları uzak yerlere götürerek savaşları kazandıracak "Atı" yaratır. Athena ise mızrağını yere saplayarak onu bir "Zeytin Ağacı"na dönüştürür. Şehir halkı Athena'yı seçer ve şehre Athena'nın adı verilir. Bu seçim "At" yerine "Zeytin Ağacı" nı seçmek değildir sadece ,  halk bu seçimi ile aynı zamanda göçebelik yerine yerleşikliği savaş ve talan yerine barış ve uygarlığı seçmiştir. Aklı bilimi ve sanatı temsil eden tinsel parlaklığın tanrıçası Athena'nın en belirgin simgesi kendi yarattığı ağaç olan zeytinin dalıdır.

   Yer edindiği tüm kutsal kitaplarda kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın, yeniden doğuşun, insanlık için önemli erdem ve değerlerin sembolü olmuş zeytin ağacı... Geçmişe ait simgeleriyle, mitleri, söylenceleri ve gerçekleriyle zeytin ağacı hiç kuşkusuz ki "Ölümsüz Ağaç"... AdaBacchus'a da tüm değerlerini katan zeytin ağaçlarımız her zaman yaşamımızın varlığımızın sağlam kale burçları olacaklar.

   Ada Bacchus'ta henüz çok genç olan zeytin ağaçlarımızla tesisimizin sofralık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını ileride kendimiz karşılayacağız.